Na 50 edities heeft Karel Lorteije besloten de Astrologische zaai- en plant kalender niet meer voort te zetten. Met veel genoegen en toewijding zal de uitgever ( De Groene Vallei) zijn werk voortzetten.
Deze (overgang)editie is dan ook zoveel mogelijk gelijkend gebleven aan de uitgaven die de kalender de afgelopen 50 jaar gehad heeft. In de loop van de komende jaren zal deze zaai- en plantkalender uitgebreid worden met beschrijving van invloeden die niet alleen effect hebben op het zaaien en planten van gewassen maar ook op het moment van grondbewerking. Ook de standen van Mercurius, Venus, Jupiter en Saturnus hebben invloed afhankelijk van het zaai moment. Impulsen die Rudolf Steiner heeft gegeven tbv de BD-landbouw zullen geïntegreerd worden, maar ook elektrocultuur en de achtergronden daarvan, zoals de ronde torens in Ierland geven nadere informatie. Dit alles met als doel om u te inspireren en uw eigen weg te laten gaan, bij het vinden van de optimale momenten voor grondbewerking, zaaien, planten en oogsten. zaaien en planten. Naast de effecten van de uiterlijke kosmos, zijn wij zelf een microkosmos, met een eigen invloed op onze tuin en gewassen waarmee we in verbinding staan.

Het doel van deze kalender is om praktisch hanteerbare zaai- en planttabellen te bieden, waarin van dag tot dag op overzichtelijke wijze te vinden is welke gewassen door gunstige planeetstanden beïnvloed worden. Door de eigenschappen van de planten te vergelijken met de standen van planeten, vooral van de Maan (ten tijde van zaaien en planten) is men bij herhaling tot opvallende relaties gekomen. Op grond daarvan bleken gewassen te reageren op één of meer tekens van de Dierenriem, met zowel gunstige als ongunstige invloeden. De jaarlijks uitgegeven Lorcher kalender (uitg. sinds 1919) stond aan de basis van deze kalender.
Deze uitgave bevat naast de zaai- en planttabellen ook het gebruikelijke schema combinatie teelt en schema wisselbouw, lees daarover verder.

Deze kalender geeft aan wat, vanuit ervaring en inzicht, het optimale moment voor uw gewas is om gezaaid, verpot, geplant of gesnoeid te worden.Zie het als zeilen met de stroom mee en met de wind vol in de zeilen.” De perioden kunnen daardoor wat beperkt lijken. Bovendien speelt de weersgesteldheid van dat moment ook een belangrijke rol evenals uw gemoedsgesteldheid. Met deze kalender kan voor de voedingsgewassen een optimaal moment van handelen gekozen worden voor de optimale ontwikkeling van het gewas. Het komt ten goede aan de vitaliteit van het gewas waarmee het bovendien minder vatbaar is voor ziekten of plagen.

Astrologisch vs Astronomisch
Er zijn verschillende zaai en plant kalenders uitgebracht. Deze is op Astrologische basis (Synodisch) en heeft vooral effect op het moment van zaaien en planten. De Siderische kalender, die Maria Thun hanteert heeft vooral effect op de bewerking van de grond waarin gezaaid en geplant word. Hier zal in de volgende editie meer aandacht aan besteed worden. Graag nodig ik u uit om proeven te doen met zowel de Astrologische- (deze kalender) en een Astronomische kalender (bv Maria Thun) om verschillen waar te nemen.
Graag nodig ik ook uit om uw ervaringen en experimenten met mij als uitgever te delen. Als zij aansluiten of aanvullend zijn op de huidige kalender kan dat een verrijking betekenen. Bijvoorbeeld ervaringen t.a.v. het schema combinatieteelt en de astrologische agenda. Zo kunnen toekomstige uitgaven verbeterd worden, waarmee deze kalender nog meer het resultaat wordt van een gezamenlijke inspanning.

Een voorbeeld van januari 2024, een uitgebreide uitleg hoe te werken met de tabellen vind u hier.

Samenwerking

Als u mee wilt werken aan de verfijning van deze zaai- en plantkalender kunt u uw resultaten met ons delen. Om te kunnen vergelijken dient uw resultaat de volgende informatie te bevatten en zo mogelijk ook wat fotomateriaal.

Omdat dit een overgangseditie is wil ik u vragen, wat vind u prettig/ praktisch in de kalender, wat mist u en wat zou graag anders willen zien.
Combinatie en Wisselteelt
De invloed van naburige gewassen is belangrijker dan gewoonlijk wordt aangenomen. Bij proefnemingen wordt veelal niet gelet op ofwel gunstige zaai- en planttijden, ofwel de invloed van naburige gewassen. Bij de analyse van de resultaten worden dan factoren niet meegenomen die toch een rol hebben gespeeld. De vraag aan onderzoekers is dan ook: beproef plantengemeenschappen en vind voor iedere soort in de gemeenschap de beste dagen. Het schema “Combinatieteelt” is dit jaar niet veranderd; het bevat die soorten waarvan de meeste informatie aanwezig is.

Een vouwblad over het hoe en waarom van combinatieteelt is in 1984 verschenen bij ‘De Twaalf Ambachten’. Van 1987 tot en met 1998 zijn te Kopstukken proeven gehouden met twee tegelijk aangelegde spiraaltuinen die elkaars spiegelbeeld vormden. De eerste twee jaren leverde de rechtsdraaiende spiraal meer stamsperziebonen en courgettes op. In het derde jaar was het verschil bij rode bieten meer dan 20% ook in het vierde en het vijfde jaar leverden wortelen en uien in de rechtsdraaiende spiraal duidelijk meer op.In het zesde jaar was de opbrengst van de linksdraaiende spiraal groter. De toen rechtsdraaiende spiraal was intussen erg in de schaduw van een notenboom gekomen. (De spiraal bij De Twaalf Ambachten was rechtsdraaiend.) De eerste zes jaar hebben beide spiralen driemaal op ieder van de heuvels gelegen. Ook de tweede serie proeven met spiralen op vlakke grond is afgelopen. De tendens van de grotere opbrengsten bij de rechtsdraaiende spiraal heeft zich op vlakke grond voortgezet: voor Japanse pompoen meer dan 47 %. De opbrengst van wortelen, uien en peultjes was gelijk; voor courgette en rode biet leverde de rechtsdraaiende spiraal iets meer op. Voor Ölkürbis en de zadenoogst van peultjes was de linksdraaiende spiraal hier productiever. Bij langdurige intensieve combinatieteelt is wisselbouw geen eerste vereiste.

Een pdf van het vouwblad Combinatieteelt is vanaf februari te verkrijgen door een email te sturen naar de uitgever.


Prijzen / Abonnementen
Het bedrag voor losse exemplaren is 15 euro.
Abonnementen en korting Wilt u volgend jaar weer een exemplaar ontvangen, geeft dit dan bij uw bestelling aan en u ontvangt deze en een factuur rond november 2024. Abonnementhouders krijgen een korting van 10%.

Experimenteert u of doet u onderzoek met gewassen en draagt u zodoende bij aan de verfijning van de volgende edities van de kalender dan loopt de korting op naar 20%.

Aankoop geschied door het bedrag van één exemplaar en verzendkosten a 3,70 euro (totaal bedrag 18,70 euro) over te maken op rekening nummer NL95ASNB8821160246 onderverdeling van “AZK-uw naam”. Stuur vervolgens een mail met uw gegeven

Voor vragen of contact info@degroene-vallei.nl