Rondfilterchromatografie is verwant aan fotografie. Met de zogenaamde chroma’s die je met deze methode maakt, breng je de kwaliteit van een bodem, compost, mest, groenten, fruit of zaden en o.a. sappen in beeld. Daarmee kan bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid van een akker, weide of (volks)tuin worden beoordeeld. Of verstoringen in de water- of luchthuishouding zichtbaar worden gemaakt. Of het verschil tussen biologisch en niet-biologische teelt en de kwaliteit van fruit, groente, zuivel, brood, melk sappen, zaden ed.

Links een Chroma van tuinbouwgrond van goed kwaliteit en rechts een afbeelding van tuinbouwgrond van slechte kwaliteit.