De bodemvitaliteit kan in kaart worden gebracht door middel van Rondfilterchromatografie, afgekort chroma of chroma’s. Chromatografie is een eenvoudige methode, verwant aan fotografie, om een beeld in kleuren te maken van iets dat leeft. Zo kan een aspect van het onzichtbare van het leven zichtbaar gemaakt worden in een beeld.

Links een Chroma van tuinbouwgrond van goed kwaliteit en rechts een afbeelding van tuinbouwgrond van slechte kwaliteit.

Chromatografie kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om aan te tonen wat de kwaliteit is van compost, humus en mest, of om verschillen zichtbaar te maken in de bodemvruchtbaarheid op akkers en weilanden, of om verstoringen te laten zien in de bodem voor wat betreft zijn waterhuishouding, luchthuishouding en bodemvruchtbaarheid. Dit  zijn slechts enkele voorbeelden, die in diverse richtingen zijn uit te breiden, zoals met verschillen tussen biologisch en niet-biologische teelten, of met soorten producten, zoals voedsel, bloembollen en zaden.