Dynamische Bodemvitalisatie richt zich op het herstellen van de natuurlijke balans in de bodem. Dit doe ik door te kijken naar problemen die zich voordoen en deze problemen te zien als een signaal. Het signaal geeft informatie over de dieperliggende oorzaak van het probleem. Door deze dieperliggende oorzaak aan te pakken wordt de balans in de bodem weer hersteld.

De methodiek van ‘dynamische bodemvitalisatie’ richt zich op het contact maken met de boer, de grond en de Landschapsdeva. Het doel is om deze driegeleding samen te laten werken om de balans te herstellen. De Deva is de overkoepelende energie, het verzorgende wezen van de grond. De Deva is verantwoordelijk voor alle processen in de streek, zij oefent haar invloed uit op de overige elementaire wezens. Ik stel haar vragen zoals: Wat is de geschiedenis van deze grond? Hoe staan de gewassen erbij? Hoe spreekt het omliggende landschap? Spelen er gevoelens van verwaarlozing, verdriet of ingehouden energie? Vanuit een compleet beeld tracht ik de dieperliggende oorzaak te achterhalen van de signalen die de grond geeft. Deze signalen worden behandeld met bloesemremedies.

Door de boer bij het hele proces te betrekken krijgt hij of zij ook meer inzicht in de problemen die zich afspelen in de grond. Het resultaat is dat de tuinder zich meer verbonden gaat voelen met de grond en de problemen werkelijk gaat oplossen. Daardoor wordt de natuurlijke balans hersteld en neemt de bodemvitaliteit toe. Ik streef ernaar dat de boer uiteindelijk in staat is zich deze werkwijze eigen te maken.