“Brengt de boer dichter bij de bodem en de bodem dichter bij de boer”

Opdat de natuur weer vol van leven is, gewassen voortbrengt die vol van levenskracht zijn. Zodat we ons kunnen voeden met voeding, voor ons lijf en onze ziel”.

Missie

De missie van De Groene Vallei is zich inzetten voor een duurzame landbouw in balans met de natuurlijke omgeving. Wij combineren onderzoek en ondersteuning van de bedrijfsindividualiteit door scholing, beeldvorming, inzicht en begeleiding verbonden met de praktijk, waardoor de boer op een diepere laag samen kan werken met de bodem en gewassen teelt vol van levenskracht.

Visie

De Groene Vallei wil de boer ondersteunen in zijn contact en samenwerking met de bodem om de levenskracht van de voeding te vergroten. Door ‘Dynamische Bodemvitalisatie’ wordt de bodemvitaliteit versterkt en de levenskracht van het voedsel vergroot. Mijn doel is om door bewustwording, scholing en begeleiding de boer te ondersteunen en zijn bedrijfsindividualiteit versterken. In dit proces kijk ik met de boer naar het vergroten van de bodemvitaliteit, zijn werkwijze, zaaiplan en het contact met de bodem en zijn omgeving. In dit proces probeer ik vanuit authenticiteit, integriteit en verbinding het proces te begeleiden.

Dynamische Bodemvitalisatie

Door gebruik te maken van de methodiek ‘Dynamische Bodemvitalisatie’ begeleid ik boeren door middel van individuele trajecten om de bodemvitaliteit te herstellen. Mijn intentie is om de boer te scholen zodat hij in de toekomst zelfstandig op een diepere laag kan samenwerken met zijn bodem.

Chromatografie en Stijgbeelden

Vitaliteit is een uiting van leven en de kwaliteit van leven. De Groene Vallei maakt dat zichtbaar met behulp van Chromatografie en/of Stijgbeelden. Chroma’s en Stijgbeelden kunnen een uitgangspunt zijn om inzicht te krijgen in de vitaliteit van de bodem, gewassen, zaden etc. Die handvatten geven voor stappen in de praktijk, De Groene Vallei kan daarbij behulpzaam zijn.

Onderzoek

De Groene Vallei doet onderzoek naar ‘Dynamische Bloesempreparaten’ die afgestemd kunnen worden op elke bedrijfsindividualiteit.

Educatie/scholing

Wij verzorgen scholing op het gebied van ‘Dynamische Bodemvitalisatie’, het werken met ‘Dynamische Bloesempreparaten’ en de ontwikkeling van waarnemingsvaardigheden en vertaling naar de praktijk.