De Groene Vallei richt zich op duurzame oplossingen voor bodem- en gewasproblemen. Dynamische bodemvitalisatie en bodemonderzoek zijn kernbegrippen die gericht zijn op het verbeteren van de bodem en de afstemming tussen boer en bodem. Denk aan problemen met gewasuitval, afwateringsproblemen, terugloop van opbrengst, onkruid problemen enzovoort.

Daarnaast kan de levensvitaliteit van de bodem, compost en gewassen in kaart gebracht worden door middel van het maken van Rondfilter chromatografie. Voor meer informatie, lees hier verder.