De Groene Vallei richt zich op duurzame oplossingen voor bodem- en gewasproblemen, optimaal zaai-, plant- en oogsten en zichtbaar maken van de vitaliteit van uw producten.

Onderzoek, De Astrologisch zaai, plant- en oogst kalender en Dynamische bodemvitalisatie zijn kernbegrippen die gericht zijn op het verbeteren van uw produceten, de bodem en de afstemming tussen moest/tuinder, boer en bodem. Denk hierbij aan meer inzicht krijgen in hoe de vitaliteit van uw gewas er uit ziet, of hulp bij problemen met gewasuitval, afwateringsproblemen, terugloop van opbrengst, onkruid problemen enzovoort.

Daarnaast kan de levensvitaliteit van de bodem, compost en gewassen in kaart gebracht worden door middel van het maken van Rondfilter chromatografie en Stijgbeelden.