Bezoek aan de boerderij, bodemanamnese en start behandeling.