Bezoek aan de boerderij, bodem anamnese en start behandeling.