Onderzoek naar Dynamische Bloesempreparaten
Het onderzoek naar de toepassing van Bloesemremedies in de Biologisch-dynamische Landbouw gaat verder! Lees in deze brief meer over het nieuwe project en wat jij voor dit project zou kunnen betekenen.
Vervolgonderzoek Dynamische bodemvitalisatie
met Bloesemremedies (2020).
In het kader van de door de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding georganiseerde BD-master is bij drie tuinderijen vervolgonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Dynamische bodemvitalisatie.
Download hier het onderzoekrapport

Community Vitale Voeding
Community Vitale Voeding
Sinds oktober 2021 ben ik aangesloten bij Community Vitale Voeding een community in oprichting dat staat voor vitaal, levenskrachtig voedsel, voor ons en alle volgende generaties.
 
“Wij zien een nieuwe grondgebonden landbouw voor ons, die met zorg voor de aarde, werkelijk voedend en gezondheidsbevorderend voedsel produceert. Een landbouw waarin een levende, vitale bodem en levenskrachtige planten en dieren centraal staan.
Alleen uit een bodem die bruist van het leven kan voeding voortkomen die écht voedend en genezend is.
Wij kijken op een holistische, integrale manier naar de landbouw, voedsel en gezondheid. Met de bodem als apotheek en de boer als arts van de toekomst”.
Onderzoek werkzaamheid Bloesemremedies op tuinbouwgrond
Onderzoek naar effecten gebruik van Bloesemremedies op tuinbouwgrond (2019).
Om te onderzoeken of Bloesemremedies positieve en vitaliserende effecten op tuinbouwgrond hebben is er onderzoek gedaan bij Warmonderhof.
Download hier het onderzoeksverslag.