Petra Essink schrijft komend jaar een nieuw boek. Dit keer over granen! Een fascinerend onderwerp wat me al jaren bezig houd. Vandaar dat ik mezelf ben gaan verdiepen in het maken van Chroma’s van granen, om zo de levenskrachten en kwaliteit van verschillende graan soorten zichtbaar te maken.

Ik ben dan ook zeer verheugt om meerdere chroma beelden van granen en de daarbij behorende beoordeling voor dit boek te mogen maken!! Kijk voor meer informatie over dit project op de site van Petra Essink

Granen en de bodem waar op ze groeien.
Samen met Gerhard Jannink van agriculture-of-tomorrow zijn er Chromatografie beelden gemaakt van de granen die bij Gerhard op en om zijn land staan.

Onderzoek naar Dynamische Bloesempreparaten
Het voor-onderzoek naar het vinden van Bloesemremedie combinaties die een gelijkwaardige werking hebben als het Hoornmest preparaat, is in haar eindfase gekomen. Eind maart 2023 zal het onderzoeksrapport gepubliceerd worden.
Vervolgonderzoek Dynamische bodemvitalisatie
met Bloesemremedies (2020).
In het kader van de door de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding georganiseerde BD-master is bij drie tuinderijen vervolgonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Dynamische bodemvitalisatie.
Download hier het onderzoekrapport

Deze lente staat De Groene Vallei op De Moestuin Beurs om een lezing te geven over Astrologisch zaaien, planten en oogsten en het gebruik van de zaai en plant kalender die De Groene Vallei uitgeeft.
Community Vitale Voeding
Community Vitale Voeding
Sinds oktober 2021 ben ik aangesloten bij Community Vitale Voeding een community in oprichting dat staat voor vitaal, levenskrachtig voedsel, voor ons en alle volgende generaties.
 
“Wij zien een nieuwe grondgebonden landbouw voor ons, die met zorg voor de aarde, werkelijk voedend en gezondheidsbevorderend voedsel produceert. Een landbouw waarin een levende, vitale bodem en levenskrachtige planten en dieren centraal staan.
Alleen uit een bodem die bruist van het leven kan voeding voortkomen die écht voedend en genezend is.
Wij kijken op een holistische, integrale manier naar de landbouw, voedsel en gezondheid. Met de bodem als apotheek en de boer als arts van de toekomst”.
Onderzoek werkzaamheid Bloesemremedies op tuinbouwgrond
Onderzoek naar effecten gebruik van Bloesemremedies op tuinbouwgrond (2019).
Om te onderzoeken of Bloesemremedies positieve en vitaliserende effecten op tuinbouwgrond hebben is er onderzoek gedaan bij Warmonderhof.
Download hier het onderzoeksverslag.