Bodemvitaliteit is toegenomen en contact tussen boer en bodem is hersteld.